องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี