หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngiorai Subdistrict Administrative Organization
ศาสนสถานในงิ้วราย
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลงิ้วราย
การศึกษาในงิ้วราย
พัฒนาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลงิ้วราย
สาธารณสุขในงิ้วราย
ดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลงิ้วราย
ผลิตภัณฑ์ในงิ้วราย
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในตำบลงิ้วราย
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
1
2
3
4
5
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ 🌟อบต.งิ้วราย จ.ลพบุรี 🏫ติดต่อ 036-781-111 ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อหน่วยงาน
โทรศัพท์ : 036-781-111
โทรสาร : 036-781-111 ต่อ 109
E-Mail : ngiorai99@hotmail.com, saraban_06160116@dla.go.th
พันตำรวจโท สำราญ ดำคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 259 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ อบต.งิ้วราย [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 202 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 68 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 147 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 195 
 
 
 
 
กิจการสภา วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
 
   
   
 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3419 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3418 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3417 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 146 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3398 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2566 กรณีมีหนี้ผูกพัน [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 185 
่หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3316 ลว.26กันยายน2566 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3377 ลว.29กันยายน2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3374 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดเเผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/9869 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
ที่ ลบ 0023.5/ว 3351 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1394 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 เเจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงเเร่ งวดที่ 3/2566 งวดที่ 2/2566 และงวดที่ 4/2566 เพิ่มเติม [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3292 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
ที่ ลบ 0023.2/1391 เรื่่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 134 กลับต้นสังกัด [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1388 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 แจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1387 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เเจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1383 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเบบขั้นบันได [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1379 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง เเจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีเเละค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้เเก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1377 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เเจ้งซ้อมความเข้าใจเเนวทางการจัดซ์้อจัดจ้าง กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
ที่ ลบ 0023.5/ว 9419 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง เเผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี เเละการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
 
   
   
 
อบต.โพนทอง ดำเนินการซ่อมแซม ถนนคสล. บริเวณหมู่ที่ 3 หมู่ที่4 และหมู่ที่ 5 [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.โพนทอง ดำเนินการปรับปรุงทำความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบล [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ดีลัง ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งช [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลัง มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลตำบลดีลัง นิติกรชำนาญการ นักวิชาการสิ่งเ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ดีลัง กองช่างเทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการซ่อมท่อเมนน้ำประปาแตกบริเวณ หมู่ที่ 6 ซอยหน้าวัด [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ดีลัง กองช่างเทศบาลตำบลดีลัง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่ ซอยญวณ และหมู่ 4 สายจัต [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประชาสัมพันธ์การรับยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับจำปา ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลซับ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณพระที่นั่งเย็น หมู่ที่ 6 ,ซอยโชคชัย [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.ดีลัง การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดีลัง [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.งิ้วราย องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนั [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนดึง ประกาศรายงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนดึง ประกาศแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
   
   
 


อบต.ดอนดึง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.โก่งธนู ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดโบสถ์ 95 คน และโรงเรียนวัดบ [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.ทะเลชุบศร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.ทะเลชุบศร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.ไผ่ใหญ่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือ หมู่ที่ 2 รหัส ลบ.ถ.87-007 จาก ก [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.ไผ่ใหญ่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายนวล พันทา หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.ไผ่ใหญ่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสมใจ สายอาทิตย์ หมู่ที่ 3 จุดเร [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองรี จ้างโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหน [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองรี จ้างโครงการส่งเสริมโภชนาการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองรี (บ้านหนองรี) [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.ตะลุง จ้างจ้างเหมาบริการปรุงอาหารหรือจัดเตรียมอาหารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริห [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หัวสำโรง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หัวสำโรง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัวสำโรง [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หัวสำโรง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.วังขอนขว้าง จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลจัดทำเอกสารทางธุรการและบันทึกข้อมูลงานกองช่าง เป็นระยะเวล [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.หนองกระเบียน จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองคูใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕ [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.บ้านข่อย รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 ส [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทต.แก่งเสือเต้น เช่าต่ออายุพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทต.แก่งเสือเต้น เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]


ทต.แก่งเสือเต้น เช่ากล้องวงจรปิด ระบบ Smart Security CCTV จำนวน 12 เดือน (10 ชุด 20 กล้อง) โดยวิ [ 2 ต.ค. 2566 ]


อบต.ชอนม่วง จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองคลัง จำนวน 1 คน (นายวีรวัฒน์ ศรีเล) ประจำเดือนตุล [ 2 ต.ค. 2566 ]
 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ แท็งค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
สอบถามการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (22 พ.ค. 2566)    อ่าน 302  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.งิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 พ.ค. 2566)    อ่าน 95  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
แม่น้อย บ้านขนมริมน้ำ
วัดโพธิ์ลอย
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.งิ้วราย พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 086-537-8567
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
E-Service
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ คำร้องแจ้งการขอรับบริการ
ระบบจองคิวออนไลน์ แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลของ อปท. (e-Plan)
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Saraban)
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ(welfare)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน
อปท. (ELE)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของ อปท. (INFO)
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-991-8002
 
LINK
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
  โทรศัพท์ : 036-781-111
  โทรสาร : 036-781-111 ต่อ 109
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
  จำนวนผู้เข้าชม 163,477 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.งิ้วราย
CLICK
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์
ของราชการ
 
CLICK